Verticaal nestelen

Er zijn steeds meer kauwen in de stad en die zoeken in het voorjaar allemaal naar een plekje tussen de huizen om te nestelen.

Nu hebben kauwen met eksters gemeen dat ze snel een eenvoudig nest van takken bouwen. Daarbij wordt geen beschut plekje over het hoofd gezien. Is er ergens tussen twee huizen nog wat ruimte dan wordt die benut, ook als dat tot allerlei dwaze capriolen leidt. Zo passen de takken, die overdwars in de bek worden aangevlogen, vaak niet in de opening. Omdat er geen andere manier is dan om de opening in te vliegen, vallen de takken regelmatig op de grond (die worden overigens snel weer opgeruimd, geen materiaalverlies!). Het gekke is dat ze een verticale schacht, zoals op de foto, rustig helemaal vullen met takken tot kennelijk de hoogte is bereikt die ze in gedachten hadden als nestruimte. Zacht materiaal komt er in eerste instantie niet aan te pas. Om het nest af te maken waren de twee dwergpalmen voor de deur van de viswinkel een geliefd object, omdat aan de voet daarvan harig materiaal kon worden gewonnen.

Harig materiaal aan de stam dwergpalm
Harig materiaal

Vreemde verenvondst

Dit merkwaardige stilleven in het stadspark leverde hoofdbrekens op. Hoeveel CSI je ook op dit tafereel loslaat, het blijft een incompleet verhaal.

Sta je hier op de plaats delict van een vogelmoord? Bij welke vogel hoorden deze veren? Aangenomen mag worden dat er geen krankzinnige poelier aan het werk is geweest die aan een specifieke vraag van een klant wilde voldoen, of een stroper (hoewel?). Een roofvogel dan of een roofdier? Vossen lopen hier niet rond voorzover bekend. Voor een kat lijkt dit wat te hoog gegrepen. De dader is bovendien heel trefzeker en netjes te werk gegaan. Er liggen geen losse veren, er zijn geen bloedsporen. Slechts die ene vleugel en de staartveren, dat is alles. Het lijkt er verdacht veel op dat de daadwerkelijke moord elders heeft plaatsgevonden en de veren hier door de dader zijn achtergelaten. Maar waarom? De vogel is gevlogen.

Update: het lijkt erop dat de veren hoorden bij een van de op raadselachtige wijze verdwenen ganzen uit de vijver van het park. Mensenwerk ligt toch het meest voor de hand.

Cd’s in de bomen

Langs de Vest werd de grond onder twee kinderspeelplaatsen gesaneerd. Vroeger stonden hier de kanonnen opgesteld, ook heeft er een molen gestaan. Vooraf werden in de bomen, op een wat onhandige manier met tiewraps, cd’s in de takken gehangen aan rood-wit afzetlint. Bovenstaand exemplaar werd er door de harde wind uitgeblazen. De meest voor de hand liggende reden voor de cd’s is dat de vogels op afstand moeten worden gehouden. Nestelen deden vogels in deze bomen toch al niet. De cd’s zijn onbeschreven exemplaren (cd-rom), met een witte sticker beplakt. Cd’s worden nauwelijks meer gebruikt, maar bij het bodemsaneringsbedrijf zijn ze nog altijd in trek. (Hoe, en óf ze uit de bomen gehaald gaan worden na afloop moeten we nog zien).

Vogelvoederplaats

Dit is een raam (vandaar de reflectie) van een school in Almere. Er zit een vogelvoederhuisje geplakt op de buitenkant van het raam. Aan de binnenkant is van papier een boom geknipt en geplakt. Aan de hoeveelheid zaad te zien zijn er deze winter niet veel vogels langs geweest. Gelukkig maar, want enigszins pesterig is deze voederplek wel, zo aan het raam geplakt, wetende dat veel vogels juist tegen glas te pletter vliegen. Alsof ze willen zeggen: ‘kijk maar, het raam is niet gevaarlijk’.

Opvallend detail is dat het ‘dakje’ gemaakt is van de treindienstregeling van de NS. Deze leraren laten zich door niets tegenhouden om een geschikt stukje plastic te bemachtigen!