Vreemde verenvondst

Dit merkwaardige stilleven in het stadspark leverde hoofdbrekens op. Hoeveel CSI je ook op dit tafereel loslaat, het blijft een incompleet verhaal. Sta je hier op de plaats delict van een vogelmoord? Bij welke vogel hoorden deze veren? Aangenomen mag worden dat er geen krankzinnige poelier aan het werk is geweest die aan een specifiekeLees verder “Vreemde verenvondst”