Gestrand

Op wandelingen door Engeland kom je regelmatig op onverwachte plekken tamelijk goed ogende auto’s tegen, die volledig overwoekerd zijn. In die gevallen zal er een moment geweest zijn dat de eigenaar of bestuurder de auto daar heeft geparkeerd, om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Maar je weet natuurlijk niet wat zich heeft afgespeeld. Misschien is de auto door de (rechtmatige) eigenaar niet meer te vinden geweest? Of is die persoon wellicht verdwenen?

In juli 2007 is zo’n geval maar eens op de foto gezet. Wat hierbij de doorslag zal hebben gegeven is het feit dat de brandnetels zelfs in het interieur van deze knalrode 2CV groeiden, geholpen door het openstaande dak. Dat ook vaartuigen hetzelfde lot beschoren kunnen zijn, bleek een paar dagen later op dezelfde tocht. Ook hier opschietende brandnetels rond de ‘Ocean Pet’. Van de achtergelaten 2CV kan je nog denken dat het weliswaar geen dure auto betreft, maar zo’n boot in goede staat, dat is toch een vrij kostbaar bezit. Het komt voor dat dergelijke gestrande voertuigen een nieuwe functie hebben gekregen: ze worden bewoond door zwervers, die er ’s nachts onderdak vinden.

Ocean Pet gestrand op land
De Ocean Pet gestrand

Vergeten

Vergeten hoekjes zijn in de stad steeds minder te vinden, maar hier is er dan toch nog eentje. Ooit was hier een weg gepland, een afslag van de Elsrijkdreef in Amsterdam Zuid-Oost, de straatlantaarns en zelfs de verkeersborden waren al aangebracht. De weg is er ook na jaren niet, het is een groene oase geworden. Een enkele keer rijdt hier toch een auto (vermoedelijk van een gemeentedienst) en laat een spoor in het gras achter. Er zijn plannen voor woontorens op deze plek. Alles moet worden volgebouwd. In 2024 is dit plekje er niet meer.