Nulpunt

Dit is de Zero Post op het treinstation van York. Het nulpunt gaf het beginpunt aan van de tien spoorlijnen.

Stijl

Tamelijk merkwaardige keuze van de NS om een conductrice op een poster af te beelden in een soort mangastijl.

Wachten

Wachten op een station, met uitzicht op een poster waarop iemand op een ander perron aan het wachten is.

Vriend

Deze advertentie van Facebook hing in een trein in Engeland. Een poging recht te praten wat krom is.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑