Trede met inleg

Om op het voetpad langs de muur op de Wierdijk te komen vanaf de Blauwpoortbrug is een trede neergelegd die uit een klassiek blok natuursteen bestaat. Voorzover te zien ligt het gewoon los, het is van zichzelf zwaar genoeg. In de trede zit een vierkant gat, wellicht is dat erin gehakt om de steen aan vast te kunnen grijpen. Dat gat is gedicht met een vierkant stukje baksteen.

Bout in klinker Blauwpoortbrug
Bout in klinker Blauwpoortbrug

Vlak voor Blauwpoortbrug zit in een klinker ook iets merkwaardigs: een mysterieuze bout, die een breuk heeft veroorzaakt. Het is in elk geval geen meetpunt, maar het is niet duidelijk wat het doel dan wel is. Het zou een grap van een stratenmaker kunnen zijn. Feit is dat hier in de zomer veel toeristen lopen en regelmatig zie je iemand tegen de bout schoppen, maar die zit stevig vast. Het is echter geen doorsnee type, want er staat een nummer op (941) en een plaatje van wat een hond lijkt te zijn.

Stenenritueel

In de duinen staan op verschillende plaatsen gedenktekens voor de daar vermoorde verzetstrijders tijdens WO II. De Balk komt al tientallen jaren regelmatig langs deze plekken en er liggen altijd stenen op. Het zijn er de afgelopen jaren aanzienlijk meer dan vroeger. Misschien werden ze in het verleden vaker verwijderd? Het kan zijn dat er meer mensen stenen zijn gaan leggen, maar het is ook goed voorstelbaar dat het moeilijker wordt gevonden om eerder gelegde stenen weg te halen. Maar er is uiteraard een grens aan de hoeveelheid stenen (en dennenappels) die je erop kunt leggen. Misschien is het een idee dat iemand ze na een storm een keer weghaalt? Dan is er een goed excuus en hoeft niemand zich bezwaard te voelen.

In de Joodse cultuur werden stenen gebruikt om graven in de woestijn zichtbaar te houden. Iedereen die het graf passeert legt er een steen bij. Nu nog zie je stenen op graven en monumenten, als teken dat er iemand was.

Liesbeth blogt

Een jaar later herbezocht

Update 3 maart 2021: Naast stenen en dennenappels worden nu ook takken toegevoegd. Het kan dus nog een etage hoger. Sommige stenen van een jaar terug liggen er nog tussen.

Stenenritueel in 2021 opnieuw gefotografeerd

Patroon

Het heeft iets weg van een maquette, dit patroon van rechtopstaande klinkers naast het spoor. (Beetje saaie verdeling van de huizenblokjes, dat wel). De zo geplaatste stenen zijn bedoeld om hier de doorloop te bemoeilijken. Je loopt anders zo het perron op vanaf de spoorwegovergang, en dat is niet de bedoeling, sinds het station van toegangspoortjes is voorzien. Waarom is het hek dan niet doorgetrokken tot aan het spoor, kun je je afvragen. Tja, de wegen van Prorail zijn duister en ondoorgrondelijk.