Routes

Sinds het landelijke wandelnetwerk in Nederland is uitgerold staat het land vol met paaltjes met daarop gekleurde pijlen en getallen. In Engeland is dat al wat langer aan de gang. Vroeger hadden alleen de langeafstandpaden bordjes waarop een gele eikel stond afgebeeld, voor het overige was alles gewoon een ‘public footpath’ of een ‘bridleway’ (waarover je ook te paard kunt gaan) en die werden ook als zodanig aangegeven. Hoe een en ander liep kon je op een topografische kaart vinden, of in een routebeschrijving. Inmiddels zijn er tal van lokale routes met eigen bordjes en aanduidingen bijgekomen. Zoveel dat het soms dringen is op een paaltje, als meerdere routes een bepaalde plek kennelijk onvermijdelijk achten.

Het Penn House Estate heeft eigen routes uitgezet op het landgoed, maar zou nog eens kritisch naar de bewegwijzering kunnen kijken. Bij ‘Church Knowl’ aangekomen zijn de richtingaanwijzers van de diverse routes op z’n minst nogal verwarrend te noemen.

Wandelnetwerkbordje
Wandelnetwerk: paaltjeswoede in Nederland, veel nummers en pijlen, soms in onhandige kleuren voor kleurenblinden

Route

In de (Kennemer)duinen worden al heel lang wandelroutes uitgezet, welke met kleuren worden aangegeven. Tegenwoordig gebeurt dat met houten paaltjes, waar een plastic wikkeltje om wordt gehangen. Weinig duurzaam, snel stuk en lelijk, want plastic. Eerst ging dat nog met verf, zoals hier nog te zien is (onder de gele band), maar op een bepaald moment zal dat als te tijdrovend zijn bevonden en deed het plastic zijn intrede.

Hier en daar zijn nog de veel oudere stenen paaltjes te vinden, uit de jaren vijftig ongeveer. Die zijn bijna onverwoestbaar, afgezien van het feit dat de (metalen) gekleurde pijlen er soms uit verdwenen zijn. Maar de onderstaande (op de geel/blauwe route) is ook na zeventig jaar intact gebleven.

Routeaanduiding Kennemerduinen
Op weg naar de Konijnenberg in de Kennemerduinen

(De Balk heeft op een route zo’n paaltje ‘geadopteerd’. Het werd steeds weer omgetrapt. Het is daarom met de hand opnieuw ingegraven).