Baksteenmuur metselpatroon

Een muur van een historisch pand kan een verrassende samenstelling aan bakstenen bevatten. Hoe deze muur precies tot stand is gekomen is niet duidelijk, wellicht dat er nogal eens verbouwd is in het verleden. Een andere mogelijkheid is dat de muur is opgebouwd met restanten van een eerdere versie. De meeste stenen in deze vierdeling zijn behoorlijk oud. Ook zijn er reparaties van scheuren uitgevoerd. Hoe zouden de twee gele Friese waalformaat stenen in het nieuwere gedeelte terecht zijn gekomen, zou dat bewust gedaan zijn? Dat stuk is in een ongelijkmatig verband gemetseld. Ook de bedoeling van de grotere blokken is vaag, dienen deze ter versteviging van de constructie? Er zullen geen balken op rusten, blijkt uit de muurankers op andere plekken.

Monumentale verwaarlozing

Bij het zien van deze beeldhouwwerken is het vermoeden in eerste instantie een moderne kunstuiting, wellicht een bepaald statement door het plaatsen van de witte spanbanden. Maar we hebben hier te maken met klassieke beelden die aan verwaarlozing ten prooi gevallen zijn. Sommige exemplaren misten zoveel onderdelen dat ze nauwelijks herkenbaar waren. De banden moesten ervoor zorgen dat ze niet volledig uit elkaar zouden vallen. Er was kennelijk op dat moment geen geld om ze te restaureren en dit was een wanhopige poging te redden wat er te redden valt. Een soort laatste hulp voor beeldhouwwerk. Gefotografeerd in Este (Padua, Italië) in 2013. Op latere foto’s van de tuin van Castello Carrarese is te zien dat de beelden zijn hersteld of verwijderd (het lijken er nu althans minder te zijn).

Beeldverzorging tuin Castello Carrarese, Este 2013
Beeldverzorging tuin Castello Carrarese, Este 2013