Verweesd

Wie weet is er destijds een adviescommissie, communicatieteam of ontwerpbureau aan te pas gekomen: een roestvrijstalen bak voor de verspreiding van de metro-dienstregeling. Inmiddels alweer jaren buiten gebruik, want ja, er zijn nu apps en websites. En veel mensen wisten zich toch al geen raad met papieren dienstregelingen (afgezien van het feit dat het GVB in Amsterdam zelden of nooit volgens dienstregeling rijdt). Niemand die eraan denkt dit vergeten stadsmeubilair te verwijderen.

Brandkraan

Vijtien jaar na de aanvang van de bouw is eindelijk de Noord-Zuidlijn van de metro in Amsterdam geopend. Een mooi moment om dit beeld van de brandkranen in de diverse metrostations van de Oostlijn te delen. Met daaraan het label ‘buiten dienst’. Zoals meestal in dit soort gevallen, is de rest van het label niet ingevuld, zodat de reden onbekend blijft. “Deze label mag slechts weggenomen worden door:” staat erop. Met dat uitroepteken erboven zou het ook een waarschuwing voor verkeerd taalgebruik kunnen zijn…