Luchtreis wordt boom fataal

Onlangs werd opnieuw de jaarlijkse Boomverplaatsdag gehouden. Daar werd weinig ruchtbaarheid aan gegeven, wat direct te maken heeft met eerder geconstateerde misstanden in de boommobiliteitssector. Zoals ook deze foto aan het licht brengt, vergeten de boomverplaatsers nogal eens de boomwortels mee te verhuizen. Arie Boomsma (van bomenrooierij Boomsma) heeft hier wel een verklaring voor: “Kijk,Lees verder “Luchtreis wordt boom fataal”