Kun je daar vergif op innemen?

Er staat een simpel houten kastje op de kade. Op het kastje staat in kapitalen geschilderd: ‘NIET OPENEN – VERGIF!’. Het uitroepteken is nog eens extra aangezet. Dit doet denken aan de paradox van Epimenides. Het zou een grap kunnen zijn, maar het zou ook kunnen kloppen. Zekerheid daarover hebben we niet totdat we het kastje openen, maar dan kan het te laat zijn. Als er werkelijk vergif in het kastje zit zou het waarschijnlijk niet zomaar op straat te vinden zijn. Het ligt voor de hand dat de meeste mensen het opschrift niet serieus nemen, maar voorzichtigheidshalve toch geen blik in het kastje zullen werpen. Wie wat naderbij treedt ziet dat er boven de deur nog te net lezen staat: ‘TOILETARTIKELEN KASTJE’. Dat is dan ook weer wat vreemd, waarom zou degene die dat erop geschreven heeft duidelijk hebben willen maken dat dit een kastje is? Let op mensen, dit zijn niet zomaar wat plankjes, het is wel degelijk een kastje. Het zou natuurlijk een onderdeel kunnen vormen van het vergifraadsel. Je raakt toch benieuwd of er iets in het kastje zit of dat daarbinnen mogelijk nog nadere aanwijzingen volgen…

Energie

Aangetroffen in de kelder van het Industriegebouw in Amsterdam, deze originele verdeeldoos van de Gemeente Electriciteitswerken (het latere GEB, Gemeente Energiebedrijf). Niet makkelijk te dateren, in elk geval van voor 1906. Weliswaar overgeschilderd, maar met liefde de drie kruisjes in lichtblauw ingekleurd (dat zijn natuurlijk niet de Amsterdamse kleuren). Toch aardig dat iemand daar oog voor heeft gehad.

Bekleding

De gemeente Amsterdam heeft besloten om de grijze kastjes in de straten (van de kabelaansluitingen) maar eens van een sticker te voorzien. Of dit een proef is of nieuw beleid kan niet met duidelijkheid worden vastgesteld, maar zo af en toe komt er ineens weer eentje bij. Deze twee nogal uiteenlopende exemplaren zijn kort na elkaar gesignaleerd in de Snoekjessteeg, waar vroeger Adele Bloemendaal op uitkeek.

Er zijn ook gemeenten waar buurtbewoners of kunstenaars al geruime tijd de kastjes mogen ‘aankleden’, wat dat betreft is Amsterdam wel een laatkomer. En het gebeurt ook ongevraagd wel, zoals bij dit exemplaar, net om de hoek in de Sint Antoniesbreestraat:

Alternatiev aankleding schakelkast
Eigenrichting =

Spanning

Je hebt een kast met twee deuren. Achter de ene deur heerst hoge spanning! Levensgevaar! Achter de andere deur is ook sprake van spanning, maar toch in wat mindere mate. Gewoon spanning dus, maar toch ook levensgevaarlijk. Wel fijn om te weten, dit. Dat als je zin krijgt om een van die deuren te openen, je in elk geval nog een keus hebt, wat spanning betreft.