Glasvezelkabel oranjekoorts

Nee, hier komt geen wortel tussen de klinkers omhoog schieten. Het is het uiteinde van een glasvezelkabel. Die zijn nou eenmaal vaak oranje (ook wel gifgroen), misschien om op te vallen als nieuwkomer tussen al die andere kabels en leidingen in de grond*.

In eerste instantie werden buitenwijken en nieuwbouw van glasvezel voorzien, maar inmiddels worden ook oude binnensteden opgebroken. In de smalle straatjes van een historisch centrum is de aanleg echter tamelijk gecompliceerd en dan met name het laatste stukje. Daarom steken de kabels in dit straatje bij de meeste voordeuren nog uit de straat omhoog. Zo kunnen ze wat makkelijker worden gevonden. Maar misschien zien de meeste bewoners een glasvezelaansluiting helemaal niet zitten, of maken ze zich zorgen over het feit dat hun zorgvuldig aangelegde stoepje open moet. Intussen zijn er slechts bij een paar deuren geen wortels te vinden, wat de straat onbedoeld in een soort oranjestemming brengt.

*) De meest voorkomende andere kabels/buizen in de grond hebben de volgende kleuren (voorzover nog herkenbaar): rood en grijs voor elektra (hoog- danwel laagspanning), geel voor gas, (licht)groen voor kabeltv (coax), (donker)groen voor telecom en blauw voor water.

Historisch

Twee monumentale panden hebben een ingewikkelde relatie met elkaar op het gebied van elektriciteit en de bekabeling van de stadsverlichting. Die loopt hier, op z’n Engels, deels over de buitengevel, waarbij dan ook nog twee kabels die bij 113 beginnen, achter de regenpijp langs (die niet helemaal goed aansluit – puntje van aandacht) naar nummer 115 lopen. Niet vreemd dat de twee verdeeldoosjes op de muur gemarkeerd zijn (zoals ook elders in de straat). In een historisch ‘verantwoord’ lettertype, met de hand aangebracht.

Op die van nummer 113 staat ‘a.s.P.09’, op de ander ‘3638’. Het is begrijpelijk dat alle lichtpunten en palen een nummer hebben in de gemeentelijke administratie. Maar waar staat a.s.P. voor en waarom een hoofdletter P en kleine letters a en s? Misschien is er hier sprake van een speciale situatie? Elders in de straat zijn kastjes te vinden met a.s.n.04 en a.s.n.05.