Verbod op plaats delict

De onderkant van de Schellingwouderbrug in Amsterdam, naast het Flevopark, is een vrijplaats voor graffiti geworden. Vrijwel alles zit eronder. De gemeente heeft in een wat hulpeloos aandoende poging een bord neergezet met de tekst ‘Verboden GRAFFITI te Spuiten’. Dat laatste woord inderdaad voorzien van een hoofdletter, wat de boodschap er niet overtuigender op maakt. Uiteraard is het bord inmiddels stevig onder handen genomen, maar wel zodanig dat de tekst nog net leesbaar is gebleven, ongetwijfeld opzettelijk. De enige manier om zo’n plek schoon te houden zou betekenen dat alles wat er wordt aangebracht vrijwel direct moet worden verwijderd. Het is duidelijk dat de gemeente hier verder geen pogingen meer onderneemt en de poetsdoek in de ring heeft geworpen.

Hekicoon duidingsprobleem

Een subtiel aangebrachte aanwijzing op het houten hek rond een uitzichtplek in de duinen. Het lijkt erop dat de tekenaar ons wil waarschuwen niet op het hek plaats te nemen.

Dat kan in bepaalde gevallen inderdaad onverstandig zijn, om uiteenlopende redenen. Sommige hekken zijn niet sterk genoeg en je zou in de duindoorn kunnen belanden beneden, voorwaar geen pretje met die stekels. Maar zoals gezegd, lijkt. Want je kunt je net zo goed voorstellen dat de auteur het geen goed idee vindt hier te gaan hoepelen. Of juist wél. Er staat geen diagonale balk door de afbeelding en de lijn achter het plaatje kan ook aangeven dat de activiteit tot een verhoogde hartslag of spanning leidt. Dit is het punt waar de trap naar het plateau begint. Dus het zou mogelijk ook nog een aanwijzing kunnen zijn niet van deze leuning proberen te glijden: je ontmoet dan onherroepelijk de metalen bouten of het paaltje op je weg, wat een pijnlijke affaire kan worden. Lang niet eenvoudig, het duiden van zelfbedachte pictogrammen.

Gangster geeft niet thuis

Er zit een luik of raampje aan de zijkant van een oud pand dat is dichtgemaakt met een stuk hout. Daar heeft een onverlaat ‘Home of a gangster’ op geschreven (of beter geschreven: Home oF a gangSTeR). Aan het onontwikkelde handschrift (en misschien ook het gebruik van het Engels) zou je kunnen concluderen dat het een jong persoon is geweest die dit geschreven heeft, maar het door elkaar gebruiken van hoofd- en kleine letters is zeker niet voorbehouden aan jongeren. Handschriften zijn tegenwoordig minder goed ontwikkeld doordat er steeds minder met de hand wordt geschreven. Er is geen noodzaak meer om een goed leesbaar handschrift te hebben.

In het pand zit een winkel in gehoorapparaten, de kans dat het tevens het huis van een gangster blijkt te zijn lijkt klein. Of was het een boze klant die denkt teveel te hebben betaald? Wie niet horen wil zal lezen. Leuker was het geweest iets te doen met de twee knoesten in het hout ter weerszijden van het pijltje omhoog, die mooi een paar (boze) ogen hadden kunnen vormen.

Update juli 2021: Het gangsterluik is (enigszins gehaast) wit geschilderd.