Betonvraat op ramkoers

Vroeger werden als plaatsaanduiders voor zaken als kabels en leidingen enige tijd betonnen paaltjes gebruikt (met aan de waterkant voorzien van een K (kabel) of Z (zinkbuis), voor de scheepvaart). De Balk schreef al eerder over het fenomeen. In dit geval ligt onder de dijk van het Vest bij de Omgelegde Burgwal kennelijk een kruising van twee elektriciteitskabels van de vroegere P.E.N., tegenwoordig opererend onder de naam Liander. Het woord kruising en een pijl naar beneden werden op het paaltje geaccentueerd met rode verf.

Betonnen aanduidingspalen met Z (zinkbuis) en onleesbaar
Betonnen aanduidingspalen met Z (zinkbuis) en onleesbaar

Deze paaltjes zijn waarschijnlijk al lang niet meer noodzakelijk (dit soort zaken zal inmiddels in een bestand met GPS-coördinaten staan), maar weggehaald worden ze ook niet. Dit paaltje lijkt te zijn afgekloven door een wild beest, maar dat is in dit geval een motormaaier die eens in de zoveel tijd tegen het paaltje aanrijdt. Langzaam werd het daardoor in een toren van Pisa-stand geduwd. De gemeente laat hier maaien met een robot maaimachine, de zogeheten ‘Robocutter’. Er loopt iemand naast met een afstandsbediening, maar de besturing gaat nog weleens mis. Bovendien is de begroeiing in het voorjaar zo hoog dat het paaltje geheel aan het zicht wordt onttrokken.

Robocutter maaimachine
Robocutter maaimachine

Historisch

Twee monumentale panden hebben een ingewikkelde relatie met elkaar op het gebied van elektriciteit en de bekabeling van de stadsverlichting. Die loopt hier, op z’n Engels, deels over de buitengevel, waarbij dan ook nog twee kabels die bij 113 beginnen, achter de regenpijp langs (die niet helemaal goed aansluit – puntje van aandacht) naar nummer 115 lopen. Niet vreemd dat de twee verdeeldoosjes op de muur gemarkeerd zijn (zoals ook elders in de straat). In een historisch ‘verantwoord’ lettertype, met de hand aangebracht.

Op die van nummer 113 staat ‘a.s.P.09’, op de ander ‘3638’. Het is begrijpelijk dat alle lichtpunten en palen een nummer hebben in de gemeentelijke administratie. Maar waar staat a.s.P. voor en waarom een hoofdletter P en kleine letters a en s? Misschien is er hier sprake van een speciale situatie? Elders in de straat zijn kastjes te vinden met a.s.n.04 en a.s.n.05.

Notatie

Eerder schreef De Balk over de nummering van de elektriciteitspalen van de NS. De notatie duidt een bepaald baanvak aan (bovenste getal) en een paalnummer (onderste getal). Die wordt op verschillende manieren aangebracht. Zoals hier te zien lijkt het blauwe bordje verdacht veel op de aanwijsplaten voor waterleidingen. Dat lijkt geen goede zaak. Gezien het feit dat het logo van de fabrikant (rechtsboven) op z’n kop zit, gebruikt ProRail de bordjes ook niet zoals bedoeld. Het nummer van de paal er tegenover staat op een andere plaats en is met een sjabloon geschilderd (de bliksemschicht is bijna verdwenen):

Paal 6/18

Met krijt is het nummer iets lager nogmaals aangebracht en aan de voet lijkt 19/6 + te zijn gekrabbeld, maar als je goed kijkt is er daarna geprobeerd van de 9 een 8 te maken… Bovenaan is bovendien nog vaag 27 te zien, voor de duidelijkheid.