Afzetcontainer laadlimiet

Als de vrachtwagen van afvalverwerker Remondis met een zogeheten afzetcontainer langsrijdt kraakt het hele huis in zijn voegen. Die wagen past ook maar ternauwernood op de kade. Wat opvalt: de afvalcontainers worden altijd ruim gevuld, door met bijvoorbeeld een paar deuren of platen aan de zijkanten de wanden nog wat op te hogen. Terwijl de sticker op de container toch duidelijke taal spreekt:

Er mag beslist niet buiten en niet meer dan 10 cm boven de randen geladen worden!

Instructiesticker op afzetcontainer
Instructiesticker op afzetcontainer

Alle zinnen op de instructiesticker zijn van een uitroepteken voorzien. Eigenlijk verraadt dat al dat de regels niet nageleefd worden, ook niet door het bedrijf zelf. Op deze bak zit een kop van zeker 40 cm. Desalniettemin wordt die niet geweigerd, er gaat een afdekzeil overheen dat de boel een beetje bij elkaar moet houden, dat is alles.

Past net
Vrachtwagen met afvalcontainer: past net

Dubbele boodschap

Door een combinatie van twee stickers op een afvalcontainer voor gft lijkt het alsof HVC, de lokale inzamelaar, veronderstelt dat bewoners hun afgekloven appels en vissen normaal gesproken gewoon op straat gooien. “Zo houden we de buurt netjes,” staat er immers op de sticker op de inwerpklep. Daar had beter een andere mededeling van huishoudelijke aard kunnen staan. Regelmatig zijn er namelijk mensen die het groenafval in plastic zakken in de bak werpen. Maar dat plastic moet na inzameling uiteraard weer worden verwijderd uit het groenafval.

In Diemen had De Balk de sleutel van de afvalcontainers, wat handig was in het geval iets niet door de opening pastte, dan kon namelijk de zijkant worden geopend. Die sleutels (gekregen van de gemeente) waren bedoeld om verstoppingen te kunnen verhelpen, vooral veroorzaakt doordat mensen lege kartonnen dozen in de bak stopten (dubbel verkeerd: én niet in de papierbak én niet klein gemaakt). Bij gelegenheid zie je dan ook wat er van de afvalscheiding terecht komt en dat was bar weinig. Als de ene bak blokkeerde werd het gewoon in een andere gegooid, of die nu voor plastic, gft of restafval bedoeld was. Wat dat betreft lijkt het beter om volledig in te zetten op fabrieksmatige scheiding, zoals inmiddels in Amsterdam al het geval is.

Container

Dit is geen modern flatgebouw, maar een stapel afvalcontainers op zijn kant. Ze liggen op een gemeenteterrein aan de rand van de stad te wachten tot ze weer ergens een ondergronds kunnen gaan. Tot die tijd voorziet de gemeente Amsterdam ze van een sticker, zo blijkt:

Sticker op vuilcontainer

Daar is geen speld tussen te krijgen.