De Balk 9

De Balk 9: de verbannen berichten

Gezocht naar de op mysterieuze wijze plotseling verdwenen berichten op deze website over bijvoorbeeld afwrijfletters, fietskettingtaal, pollepelproblemen, post en pannenlappen? Ze zijn op papier gezet, in nummer 9!

Het voorjaar van 2021 was nog niet eens officieel begonnen of daar verscheen warempel alweer een nieuw nummer van De Balk! In dit nummer (een deel van) de berichten die in januari 2021 van de website werden verbannen om nu terug te keren in gedrukte vorm. Met liefde opnieuw geredigeerd en vormgegeven. Geen hoofdartikelen in dit bijzondere nummer, wel maar liefst 40 losse items.

2e druk april 2021, 16 bladzijden in kleur, prijs € 6 incl. verzending.

Bestellen