Buitencategorie

Pandemonische taferelen in 1976?

Brighton beach in 1976 (foto: PA)

Volgens viroloog Marion Koopmans zou het coronavirus mogelijk al 45 jaar geleden in vleermuizen zijn ontstaan. Dat kon worden berekend aan de hand van het aantal veranderingen dat het virus inmiddels heeft ondergaan. Hé, 45 jaar geleden, dat is 1976, het jaar waarin De Balk voor het eerst verscheen! Dat riep de vraag op hoe een dergelijke pandemie in dat jaar eruit gezien zou hebben. Onderwijs op afstand was toen nog niet mogelijk, misschien via de televisie of per post? Iets online bestellen kon toen ook niet, dus hoe zouden de winkels hebben kunnen sluiten? Misschien dat er telefonisch besteld had kunnen worden, met levering aan huis. Gelukkig was de SRV-wagen er toen nog. De minister-president was toen Joop den Uyl, die zijn ervaring uit de oliecrises van 1973 waarschijnlijk goed zou hebben kunnen gebruiken.

Het is de vraag of de crisis zo diep zou zijn geweest. Dat er in 1976 minder slachtoffers zouden zijn gevallen is aannemelijk, omdat mensen met overgewicht sterker worden getroffen. De mensen waren in 1976 aanzienlijk minder dik, levensmiddelen waren relatief duurder dan nu. Er was nog niet zoveel fast food te krijgen, obesitas is sindsdien meer dan verdrievoudigd. De foto toont het strand van Brighton in de lange en extreem droge zomer van 1976. Wat opvalt: niemand is dik. Zou je de foto nu nemen dan zou het beeld totaal anders zijn, ook omdat de situatie met obesitas in Engeland nog een graadje erger is dan in Nederland.