Buitencategorie

Oer-instinct welvaartsymbool

Le lit dus diable, Wéris, Ardennen (B)

In een interview in de NRC zegt vertrekkend ANWB-directeur Frits van Bruggen het volgende: “Vakantie is een oer-instinct. Nederlanders zullen en moeten naar de camping in Frankrijk.” Refereert hij met het woord ‘oer-instinct’ aan de tijd dat we jagers waren en een nomadisch bestaan leidden? Dat zal niet. Vakantie is noch oer, noch instinct zou je zeggen. Misschien dat werken bij de ANWB je blikveld wat vervormd. Massatoerisme en het meerdere keren per jaar op vakantie (kunnen) gaan zijn verworvenheden van tamelijk recente datum, die nauw samenhangen met het feit dat er én meer vrij besteedbaar geld én meer vrije tijd beschikbaar kwam vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw. En dat er betaalbare transportmiddelen (auto, trein, vliegtuig) werden ontwikkeld. Halverwege de 19e eeuw kreeg het woord vakantie zijn huidige betekenis en het is pas sinds 1960 dat het fenomeen een stormachtige groei heeft doorgemaakt. In 1970 ging ongeveer de helft van de Nederlanders op vakantie. Voorheen was het toch een voorrecht voor de elite met geld en tijd om te kunnen reizen.