Categorieën
Magistraal spoedbericht

Dakkapel onderdeur

Op de blog van de immer alerte Ximaar stond een bericht over de mogelijk kleinste dakkapel van Alkmaar (en misschien wel daarbuiten). Dat deed De Balk denken aan de minuscule dakkapellen hier vlak om de hoek in Enkhuizen, ook niet de minste als het gaat om kleine huizen met dito kappellen. Welke zijn kleiner? Het is lastig vergelijken, maar de kapel in Alkmaar is afgaande op het raam eronder (dat van een normale afmeting lijkt te zijn) zo’n 60 tot 80 cm breed schat ik. De twee zwarte topzware kapellen met al hun ornamentiek zijn aan de onderzijde niet breder dan 60 cm, maar wel weer wat hoger. Interessant hoe de zwarte vorm omgekeerd weer terugkomt in het patroon van de dakpannen. Achter het rechterraampje staat een witte webcam de boel in de gaten te houden. Misschien omdat daar de onderdorpel verdwenen is?

Ook in het Snouck van Loosenpark zijn alle huizen uitgerust met tamelijk klein uitgevallen dakkapellen, zeker in verhouding tot de woningen. Ze zijn wel aanzienlijk forser dan de twee zwarte gevallen. Fraai uitgevoerd met een pannendakje. Ik heb ze maar even samen gezet, ook van iets meer afstand, omdat het anders moeilijk in te schatten is.

Miniem is ook de dakkapel op het Zwanenhuis te noemen, behorend bij de voormalige opzichterswoning op de kop van het Snouck van Loosenpark, nu bewoond door minister Stef Blok. Zijn vrouw runt een bed & breakfast, het Zwanenhuis kost 95 euro per nacht, dus bezoekers kunnen de dakkapel dan zelf even opmeten.

Het zwanenhuis in het Snouck van Loosenpark Enkhuizen
Het Zwanenhuis in het Snouck van Loosenpark Enkhuizen