Noord via Noordwest

Noordpoolspel van Nijgh & van Ditmar (1910)

Tegengekomen op de tentoonstelling ‘Strijd om het ijs’ in het Scheepvaartmuseum (Amsterdam): het bordspel Noordpool uitgegeven door Nijgh en van Ditmar ruim een eeuw geleden. De ontdekking en de tocht naar de Noordpool stonden toen ruim in de belangstelling. In het spel zijn er drie mogelijke routes aangegeven, waarbij het ijskoude einddoel merkwaardig in vuur en vlam lijkt te staan. Mooi getekende kaarten in een verassend perspectief (Nederland ligt rechtsboven in de hoek).

Auteur: De Balk

De Balk verschijnt onregelmatig sinds 1976. Andere publicaties zijn beslommerd met een redactioneel beleid. De Balk heeft niet zo’n probleem en is daarom met een resultaat gekomen dat nogal moeilijk te definiëren is.