Aalscholver te gast

Aalscholver in binnentuin De Balk

Een aalscholver verwarde ten onrechte de redactielocatie met een visparadijs en landde met luid geraas in de binnentuin. Daar is onvoldoende ruimte om op te stijgen, waardoor het dier zichzelf in gevangenschap had geplaatst. Aalscholvers zijn geen lieverdjes, ze hebben een gemene haaksnavel waarmee ze behoorlijk kunnen uithalen. De dierenambulance heeft de vogel gevangen en in de gracht losgelaten, waarop deze wegzwom en onderdook alsof er niets was gebeurd, de binnentuin ondergescheten achterlatend. Deze rook hierdoor verdacht veel naar vis. Gelukkig viel daarna voldoende regen.

Dat er in deze tijd (februari/maart) veel aalscholvers zitten is makkelijk vast te leggen als ze in de oude haven even rust nemen. Het schijnen er ieder jaar meer te worden.

Aalscholvers in Enkhuizen (vroege voorjaar)
Aalscholvers in de haven (vroege voorjaar)

Auteur: De Balk

De Balk verschijnt onregelmatig sinds 1976. Andere publicaties zijn beslommerd met een redactioneel beleid. De Balk heeft niet zo’n probleem en is daarom met een resultaat gekomen dat nogal moeilijk te definiëren is.