Categorieën
Magistraal spoedbericht

Vertaling

Uit de statistieken blijkt dat er met enige regelmaat mensen uit het buitenland op mijn website belanden. Dat zullen niet allemaal Nederlanders in den vreemde zijn, en het ligt voor de hand dat deze anderstaligen de website lezen via bijvoorbeeld Google Translate. (Dat ze debalk.online hebben gevonden is een klein wonder, want als je niet in het verdienmodel van het huidige internet past, bungel je ergens onderin de zoekresultaten. Alleen diegene die op de volledige titel én ondertitel zoekt ziet de website boven in beeld verschijnen).

Voor bijna alle talen geldt dat ‘balk’ vertaald wordt met ‘bar’. Dat komt waarschijnlijk door het gebrek aan context. In het Engels is ‘beam’ gebruikelijker, maar niet als het om een taak- of menubalk op een beeldscherm gaat. Google Translate haalt het verschil er wel uit als je genoeg context geeft:

Translated bij Google mensen
Vertaling Google translate

Je kunt niet lopen over een menubalk, maar deze wel vertalen. De Balk wordt dus ‘The Bar’ en niet ‘The Beam’ omdat dat kennelijk in dit geval de meest voor de hand liggende keuze is. De Balk als internetkroeg of menubalk. Ook interessant: de titel staat in kapitalen (getrouw aan het originele krantje uit 1976) en dat gebruik wordt in de vertalingen doorgaans overgenomen, maar niet in alle, zoals het Spaans.