Nevelen

Het is tamelijk verontrustend om bordjes langs de weg tegen te komen met teksten waarvan je werkelijk helemaal niets begrijpt. Hoewel geschreven in een herkenbaar schrift en zelfs met woorden die je individueel nog wel kunt duiden, is het geheel een onneembare veste. Zoals vroeger zetters en drukkers met jargon een gesloten bastion naar de buitenwereld vormden, door in cicero’s en punten te spreken. De taal hult de boodschap in nevelen en dat zal ook precies de bedoeling zijn – hier wordt op een andere golflengte gecommuniceerd. Alleen ingewijden weten wat hier bedoeld wordt. Readingen en healingen, maar ook Access Bars. Ik ben blij dat ik er snel aan voorbij kan fietsen, maar ik merk dat mijn hersenen knarsend toch een beeld bij deze fietskettingtaal proberen te vormen. Niet doen – dat kan schadelijk voor de gezondheid zijn.