Kennemerland

NAP

Waterpeilmeter waterschap Rijnland in Overveen

Vroeger zag je deze waterpeilmeters op meer plaatsen, de karakteristieke blauwe bordjes op een paal in het water. Alleen de schaalverdeling is altijd aangepast aan de locatie, met een stand ten opzichte van het Nieuw Amsterdams Peil, NAP. Op de plek van de foto, een plantsoen in Overveen, is de waterstand (na een natte periode) 70 cm onder NAP. Opmerkelijk, omdat we ons hier aan de voet van de duinen bevinden. Het lijkt er niet op dat de mensen van het hoogheemraadschap regelmatig langs de meters gaan om de waterstand te noteren (het zou kunnen). Toch zijn de peilmeters een onmisbaar onderdeel van ons stadsmeubilair, omdat je op die manier meekrijgt dat je je op veel plaatsen onder zeeniveau bevindt. Aan zo’n eenvoudige meter kan ook niet veel kapot.

Lees ook: In Almere ben je meters onder NAP