Categorieën
Magistraal spoedbericht

Code

In de meterkast is elk schroefje van de ‘slimme’ elektriciteitsmeter voorzien van een verzegeling. Soms met een pennetje, soms door een ijzerdraadje met een aanhangsel dat iets wegheeft van een theekopje. Er staat een code op, die ik heb geprobeerd te lezen met de camera van mijn telefoon. Maar dat is zinloos, want dit is geen QR-code, maar een zogenaamde datamatrix, en die lees je uit met een speciale CCD-scanner.

De code lijkt dus op een QR-code, maar die heeft altijd herkenbare ankerpunten (de vierkantjes). Theoretisch zou een dergelijk kleine QR-code nog wel te lezen zijn (deze is 5 x 5 mm), maar dan moet de informatie erg beperkt zijn (en de QR-code daardoor vrij simpel). In de meeste gevallen leidt de code naar een website-adres. In dat geval telt iedere letter.

Dit is bijvoorbeeld de QR-code van deze post:

QR-code
QR code van deze pagina