Onzichtbaar

Vrijwel onzichtbare zandhagedis in de duinen

Het beestje al gevonden in dit zoekplaatje? In het duinlandschap is de zandhagedis bijzonder goed in het zich onzichtbaar maken. Door de oogharen bekeken is die hier zo goed als onvindbaar. Makkelijk te fotograferen, want houdt zich roerloos, in de stellige overtuiging niet ontdekt te zullen worden.

Auteur: De Balk

De Balk verschijnt onregelmatig sinds 1976. Andere publicaties zijn beslommerd met een redactioneel beleid. De Balk heeft niet zo’n probleem en is daarom met een resultaat gekomen dat nogal moeilijk te definiëren is.