Diverse aanwijsplaten water en brandkraan

Een hele rij bordjes naast elkaar op de foto hierboven. Er staan twee witte plastic gevallen bij, dat zijn de tegenwoordige plaatsaanduidingen van het waterleidingbedrijf PWN, waardoor het geheel onnodig rommelig wordt (en er stond toch al een stenen paaltje?). Het rode bordje op het stenen paaltje staat daar mede voor de brandweer. Wat betekenen de getallen op die bordjes eigenlijk?

Brandkraan

In Nederland bevinden veel brandkranen zich ondergronds. Dit wordt gedaan om bevriezing of aantasting te voorkomen of om geen obstakel in de openbare ruimte te vormen. Om deze snel te kunnen vinden onder bijvoorbeeld een laag zand of sneeuw, hangen aan muren en lantaarnpalen bordjes die de afstand in meters aangeven ten opzichte van de dichtstbijzijnde brandkraan.

Het rode bordje hierboven (met de aanduiding B) verwijst naar een brandkraan; de blauwe bordjes (met de aanduiding A, AF) naar afsluiters van de waterleiding. Deze locatiebordjes heten formeel aanwijsplaten. Dit lijken bordjes te zijn van een type dat inmiddels niet meer gebruikt wordt.

Aanwijsplaten voor afsluiters waterleiding
Mooi rijtje oude en nieuwe (wit met blauwe rand) aanwijsplaten voor afsluiters van de waterleiding. We zitten duidelijk dichtbij de Amsterdamse waterleidingduinen.

Locatie

Op de bordjes staat (normaal gesproken) een uniek identificatienummer en de locatie van de kraan ten opzichte van het bordje (indien relevant ook de diameter). De locatie van de kraan wordt aangegeven door de positie (in meters) ten opzichte van de T op het bordje. Bij het linkerbordje van de hoofdfoto bijvoorbeeld: het getal aan de voet van de T betekent 0,8 meter loodrecht gemeten vanuit het bordje naar beneden. Die afsluiter zit dus niet erg diep (maar wel onder het asfalt). Het getal links of rechts van de T duidt de afstand in meters links of rechts van het bordje aan.

Aanduding vooor leiding stadswarmte
Aanduiding warmtenetbuis, een R duidt op retourwater, een A op aanvoer

Ook voor gas (geel) en stadswarmte (groen) zijn er aanduiders. Op de foto boven (warmtenet) ontbreekt de diepte/plaatsaanduiding omdat de leiding in het kastje zit. Ook nog een voorbeeld voor de gasleiding:

Aanduiding hoofdleiding gasnet
Hogedrukleiding gas op 0,4 m naar links en 1,2 meter diepte.
Diverse hoofdleidingen gasnet bij elkaar?
HD staat voor een hogedrukleiding. Heeft elke leiding een eigen bordje, dan liggen hier dus zes leidingen dicht bij elkaar…

De bordjes volgen de Nederlandse Norm, NEN 1184. Volgens deze norm zijn de bordjes voor de stadsverwarming echter wit, niet groen. Groen is voor de riolering! De firma Kleiss & Co. maakt die bordjes, zie dit overzicht (pdf). Dat maakt het er allemaal niet overzichtelijker op, welke vorm en kleur is nu de juiste? Over normering gesproken. En dan kom ik ineens deze tegen:

P? Aanduiding waterleiding, betekenis onduidelijk
Bordje voor een waterafsluiter, maar zonder gegevens…

Als dit een bordje voor een waterafsluiter is, wat betekent dan die ‘P’? Geparkeerd? En waar zijn alle andere gegevens gebleven?

Aanduiding brandkraan op NS station, geen data ingevuld

Een brandkraan op een NS-station. Wellicht hoeven de getallen niet ingevuld te worden als de brandkraan overduidelijk in beeld is, in elk geval staan er in dit geval alleen komma’s, wat ook wel weer grappig is.

Brandkraan anduiding oud en nieuw

Nog een brandkraan, maar nu onder een Rijksmonument. Het oude bordje, dat weinig informatie gaf (alleen een pijl) zit er ook nog (zie over dit type bordjes het bericht Voorloper). Zit die brandkraan hier inderdaad 4,2 m naar beneden (dat is zo’n 3 meter onder de grond)? Dat wordt flink graven.

Niet volgens de norm

Gele aanwijsplaat voor brandkraan en afsluiter?
Hier klopt iets niet…

Ik blijf regelmatig aanwijsplaten tegenkomen die met geen enkele goede wil binnen de norm passen. Het lijkt misschien dat er maar een kleur wordt genomen die toevallig voorhanden is. Zo kwam ik op een woonhuis dit gele plaatje tegen: dat zou dus (volgens de NEN) voor gas moeten zijn. Maar daarop staat in rood de B van brandkraan en de A van afsluiter. Hoe zit dat? Het heeft geen identificatienummer en de 2,3 staat boven de T, dus dan zou de kraan op 2,3 boven de grond zitten?

Paaltje met BK en put voor brandkraan
Brandkraan paaltje met put

De NEN mag dan geel voor gas voorschrijven, de geel-rood combinatie voor een brandkraan blijkt lokaal (West-Friesland) een heel vanzelfsprekende. Ter illustratie dit aanwijspaaltje met het opschrift BK. De brandkraan zit in een put met deksel waarop brandkraan staat. Het paaltje maakt het voor de brandweer bij sneeuw makkelijker om te vinden.

Brandkraanbordje op toren Bovenkarspel
Brandkraanbordje op toren Bovenkarspel

Een ander onlogisch geval is dit bordje voor een brandkraan, dat ik tegenkwam op de toren ‘De Driesprong’ in Hoogkarspel. Een juist bordje volgens de norm voor een brandkraan, maar verschillende onderdelen staan op een vreemde plek. Een soort zoekplaatje voor de brandweer: de kraan zit op 14 meter hoogte, en dan 1 meter naar rechts en 2,6 m naar beneden? Meer waarschijnlijk is dat 14 de diameter is van de leiding (in cm), maar er staat geen diameterteken bij (⌀).