Aanduiding

Diverse aanwijsplaten water en brandkraan Diverse aanwijsplaten water en brandkraan

Een hele rij bordjes bij elkaar. Er staan twee nieuwe plastic gevallen bij, dat zijn de tegenwoordige plaatsaanduidingen van waterleidingbedrijf PWN, waardoor het geheel onnodig rommelig wordt (er stond toch al een stenen paaltje?). De stenen paaltjes staan daar mede voor de brandweer. Wat betekenen de getallen op die bordjes eigenlijk?

Brandkraan

In Nederland bevinden veel brandkranen zich ondergronds. Dit wordt gedaan om bevriezing of aantasting te voorkomen of om geen obstakel in de openbare ruimte te vormen. Om deze snel te kunnen vinden onder bijvoorbeeld een laag zand of sneeuw, hangen aan muren en lantaarnpalen bordjes die de afstand in meters aangeven ten opzichte van de dichtstbijzijnde brandkraan.

Het rode bordje (met de aanduiding B) verwijst naar een brandkraan; de blauwe bordjes (met de aanduiding A, AF) naar afsluiters van de waterleiding. Deze locatiebordjes heten formeel aanwijsplaten. Dit lijken bordjes te zijn van een type dat inmiddels niet meer gebruikt wordt.

Aanwijsplaten voor afsluiters waterleiding
Mooi rijtje oude en nieuwe aanwijsplaten voor afsluiters van de waterleiding. We zitten duidelijk dichtbij de waterleidingduinen.

Locatie

Op de bordjes staat een uniek identificatienummer en de locatie van de kraan ten opzichte van het bordje. De locatie van de kraan wordt aangegeven door de positie (in meters) ten opzichte van de T op het bordje. Bij het linkerbordje van de hoofdfoto bijvoorbeeld: het getal aan de voet van de T betekent 0,8 meter loodrecht gemeten vanuit het bordje naar beneden. Die afsluiter zit dus niet erg diep (maar wel onder het asfalt). Het getal links of rechts van de T duidt de afstand in meters links of rechts van het bordje aan.

Aanduding vooor leiding stadswarmte
Aanduiding warmtenetbuis, een R duidt op retourwater, een A op aanvoer

Ook voor gas (geel) en stadswarmte (groen) zijn er aanduiders. Op de foto boven (warmtenet) ontbreekt de diepte/plaatsaanduiding omdat de leiding in het kastje zit. Ook nog een voorbeeld voor de gasleiding:

Aanduiding hoofdleiding gasnet
Hoofdleiding gas op 0,4 m naar links en 1,2 meter diepte.
Diverse hoofdleidingen gasnet bij elkaar?
HD staat voor een hogedrukleiding. Heeft elke leiding een eigen bordje, dan liggen hier dus zes leidingen dicht bij elkaar…

De bordjes volgen de Nederlandse Norm, NEN 1184. Volgens deze norm zijn de bordjes voor de stadsverwarming echter wit, niet groen. Groen is voor de riolering! De firma Kleiss & Co. maakt die bordjes, zie dit overzicht (pdf). Dat maakt het er allemaal niet overzichtelijker op, welke vorm is nu de juiste? Over normering gesproken. En dan kom ik ineens deze tegen:

P? Aanduiding waterleiding, betekenis onduidelijk
Bordje voor een waterafsluiter, maar zonder gegevens…

Als dit een bordje voor een waterafsluiter is, wat betekent dan die ‘P’? En waar zijn alle andere gegevens gebleven?

Aanduiding brandkraan op NS station, geen data ingevuld

Een brandkraan op een NS-station. Wellicht hoeven de getallen niet ingevuld te worden als de brandkraan overduidelijk in beeld is, in elk geval staan er in dit geval alleen komma’s, wat ook wel weer grappig is.

Brandkraan anduiding oud en nieuw

Nog een brandkraan, maar nu bij een Rijksmonument. Het oude bordje, dat weinig informatie gaf (alleen een pijl) zit er ook nog. Zit die brandkraan hier inderdaad 4,2 m naar beneden (dat is zo’n 3 meter onder de grond)?