Hoofdletter

Veel hoofdletters in een aankondiging bij kasteel Brederode

Zou dat de invloed van het kasteel zijn? Dat het verblijf daar iets met je doet waardoor je plots bepaalde woorden met een hoofdletter gaat schrijven, zonder dat daar een aanleiding voor is? Bij het Voorlezen van het Kinderboek valt dat natuurlijk niet op, maar in de aankondiging daarvan wel.