Waarschuwing

Bordje struikelgevaar

Dit bord was nog niet bekend: struikelgevaar. Aangetroffen op het Zuiderkerkhof, voor de Zuiderkerk in Amsterdam, waar stalen rijplaten zijn aangebracht. Het is niet geheel duidelijk waarom die platen er liggen, maar het zal met de werkzaamheden aan de metro-ingang te maken hebben. Kennelijk moest er eerst regelmatig over gestruikeld worden voordat na weken opeens dit bord werd opgehangen. Trottoirgevaar! (De figuur op het pictogram lijkt overigens eerder over een steen te struikelen, of een balk.)

Auteur: De Balk

De Balk verschijnt onregelmatig sinds 1976. Andere publicaties zijn beslommerd met een redactioneel beleid. De Balk heeft niet zo’n probleem en is daarom met een resultaat gekomen dat nogal moeilijk te definiëren is.