Label

Label in kleding Label in kleding

Kledingslabels in de confectie hebben een opmerkelijke voorkeur om de werkelijkheid 180 graden te draaien. De massagoederen, vrijwel altijd gemaakt onder erbarmelijke werkomstandigheden in Azië, worden juist aangeduid met termen als ‘original’, ‘craft’, ‘quality’, ‘traditional’ en dergelijke.

Ook wordt er vaak een (willekeurig) jaartal aan toegevoegd. Deze jaartallen blijken langzaam op te schuiven. Waar ze een decennium geleden nog vaak in de jaren 50 van de vorige eeuw lagen, is dat inmiddels een jaar of twintig opgeschoven en zijn we in de jaren 70 beland. Ook worden er vaak referentienummers (willekeurige getallen) aan toegevoegd, alsof ze in kleine partijen zouden worden gemaakt. Traditional manufacture guaranteed!